Prvi Halal Seminar za auditore
Posted by Halal Serbia on June 20 2009 17:13:27
U Islamskom centru u Beogradu je održan prvi Halal seminar za auditore univerzijade na kom je govoreno o kontrolnim metodama i kritičnim tačkama u proizvodnji i pripremi Halal prehrane za učesnike Univerzijade. Predavači na Seminaru su bili: Mustafa ef. Jusufspahić i profesor Zaki Šaltaf direktor Halal mesne industrije.