Održan sastanak o halal standardu
Posted by Halal Serbia on May 30 2009 12:00:40

Privredna komora Beograda, u saradnji sa Agencijom za sertifikat HALAL kvaliteta, 26.maja 2009. godine,organizovala je sastanak na temu: "IMPLEMENTACIJA HALAL STANDARDA U FUNKCIJI POVEĆANJA IZVOZA NA TRŽIŠTE ISLAMSKIH ZEMALJA".


Extended News

Privredna komora Beograda, u saradnji sa Agencijom za sertifikat HALAL kvaliteta, 26.maja 2009. godine,organizovala je sastanak na temu: "IMPLEMENTACIJA HALAL STANDARDA U FUNKCIJI POVEĆANJA IZVOZA NA TRŽIŠTE ISLAMSKIH ZEMALJA".
Realizatori seminara bili su: Branislav Raketić, savetnik u Sektoru za analitiku i agrarnu politiku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, Mustafa Jusufspahić, generalni direktor Agencije za sertifikat HALAL kvaliteta i Zaki Shaltaf, direktor Sertifikacionog sektora Agencije za sertifikat HALAL kvaliteta, koji su učesnike seminara upoznali sa zahtevima koje firme moraju ispuniti ukoliko žele da posluju na tržištu islamskih zemalja.Tržište islamskih zemalja, kao najbrže rastuće tržište na svetu, kako po broju potrošača, tako i po prometu, predstavlja veliku izvoznu šansu za privredu Republike Srbije. Da bi ta šansa bila na pravi način iskorišćena i da bi se ostvarilo povećanje izvoza roba i usluga, potrebno je ispuniti osnovne zahteve koje ovo tržište postavlja, odnosno uskladiti svoje proizvode sa standardom HALAL kvaliteta.